Bạn thân của người yêu ở lại qua đêm và cái kết

  • #1
  • #2
  • 35.1K
    86%11
    Bạn thân của người yêu ở lại qua đêm và cái kết, người yêu dẫn bạn thân đến nhà chơi ở lại ngồi nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ nên khi nhìn đồng hồ thì cũng đã rất muộn không còn xe để về nhà nữa em đã ở lại một đêm, tối hôm đó sau khi sắp xếp phòng cho bạn thân xong người yêu của thanh niên này đã đi có việc đến sáng hôm sau mới về, người yêu vừa đi ra khỏi nhà bạn thân của người yêu đã sang phòng thanh niên này ngủ với anh ta.