Bốn học sinh làm tình thác loạn trong lớp học

  • #1
  • #2
  • 11.4K
    61%18
    Bốn học sinh làm tình thác loạn trong lớp học, 4 học sinh trong bộ phim này bị cô giáo phạt ở lại lớp không được về sớm như những bạn học khác, đang chuẩn bị nhận hình phạt thì cô giáo lại được thầy hiệu trưởng gọi lên phòng họp gấp chỉ còn 4 người trong lớp học không biết làm gì trong thời gian chờ cô giáo về 4 học sinh này đã cởi quần áo rồi thác loạn tập thể với nhau ngay ở trong lớp học.