Cha dượng cho con gái uống ngủ để hiếp dâm

  • #1
  • #2
  • 108.9K
    61%196
    Cha dượng cho con gái uống ngủ để hiếp dâm, thấy cô con gái riêng mới lớn của vợ quá ngon người cha dượng trong đầu đã lên sẵn kế hoạch để cưỡng hiếp, vợ vắng nhà thấy cô con gái đang ngồi học người cha dượng đã tỏ ra tốt bụng mang nước lên cho con gái nhưng trong nước người cha dượng đã bỏ thuốc ngủ vào, đợi con gái uống nước và ngấm thuốc người cha dượng biến thái đã làm đủ trò với cô con gái xinh đẹp.