Đàn em tìm gái ngon về cho đại ca giải trí

  • #1
  • #2
  • 53.2K
    67%65

    Đàn em tìm gái ngon về cho đại ca giải trí, đám đàn em thấy dạo dạo này đại ca rất khó tính biết lâu rồi đại ca chưa được chén gái ngon đàn em liền đi tìm gái về cho đại ca chén để đại ca dễ tính hơn, nhìn thấy gái xinh đại ca liền đuổi hết đàn em ra ngoài để thưởng thức em nó, em gái này mới vào nghề nên vẫn còn ngượng ngùng nhưng càng như vậy lão đại ca lại càng hứng thú với em và làm tình với em mạnh hơn.