Đang làm việc cha dượng được 2 cô con gái thổi kèn

  • #1
  • #2
  • 29.9K
    73%17
    Đang làm việc cha dượng được 2 cô con gái thổi kèn, người cha dượng đang ngồi làm việc thì 2 cô con gái riêng của vợ ra trước mặt người cha dượng rồi 2 cô con gái hôn nhau trước mặt cha dượng, đang làm việc chăm chú nên người cha dượng không quan tâm đến 2 cô con gái, thấy cha dượng thờ ơ 1 trong 2 cô con gái đã chui vào gầm bàn kéo khoá quần của cha dượng xuống để thổi kèn...