Đánh thuốc mê bạn thân rồi thịt người yêu bạn

  • #1
  • #2
  • 38.1K
    65%49
    Đánh thuốc mê bạn thân rồi thịt người yêu bạn, thích người yêu của thằng bạn thân từ lâu lắm rồi tôi đã tán đổ em nó nhưng thằng bạn thì không dời người yêu nó nửa bước nên tôi và người yêu thằng bạn vẫn chưa có cơ hội địt nhau, hôm đó tôi và người yêu thằng bạn lên kế hoạch đánh thuốc mê thằng bạn thân rồi sẽ địt nhau, nói là làm ngay buổi tối hôm đó tôi và người yêu thằng bạn đã thực hiện kế hoạch.