Đến thú tội thanh niên hiếp dâm nữ tu xinh đẹp

  • #1
  • #2
  • 181K
    67%214
    Đến thú tội thanh niên hiếp dâm nữ tu xinh đẹp, thanh niên này đến một tu viện để thú tối cũng đã muộn rồi nên tu viện chỉ còn một nữ tu xinh đẹp ngồi ở đó, thanh niên này vào nói chuyện và thú tội với nữ tu đó một lát rồi bản tính dâm dục nổi dậy không thể kiểm soát được thanh niên này đã đè luôn nữ tu đó ra hiếp dâm, nữ tu chân yếu tay mềm không thể kháng cự lại một thanh niên khoẻ mạnh nên đã mặc cho thanh niên này cưỡng hiếp.