Đưa bạn gái đi bán dâm để kiếm tiền ăn chơi

  • #1
  • #2
  • 57.9K
    74%51
    Đưa bạn gái đi bán dâm để kiếm tiền ăn chơi, thiếu tiền ăn chơi nhưng không biết đi làm gì để kiếm tiền có bạn gái rất xinh đẹp thanh niên này đã bàn với bạn gái cho em đi bán dâm để lấy tiền tiêu xài và đã được cô bạn gái đồng ý, quan hệ rộng có rất nhiều mối nên thanh niên này đã nhanh chóng kiếm được khách để cho người yêu đi, vì lần đầu tiên người yêu đi khách nên thanh niên này trực tiếp đưa người yêu đến.