Gạ được em người mẫu dáng đẹp trên bar về nhà

  • #1
  • #2
  • 103.7K
    61%114
    Gạ được em người mẫu dáng đẹp trên bar về nhà, lên bar chơi thanh niên này vô cùng ấn tượng với một nữ người mẫu trên bar sau khi em nó nhảy nhót xong người đàn ông này đã đến mời em nó rất nhiều rượu và bo cho em rất nhiều để xin số em nó, về nhà người đàn ông này đã gạ em nó đến nhà mình để cho em nhiều tiền hơn, nghe thấy tiền em người mẫu xinh đẹp chạy sang nhà người đàn ông này ngay...