Hai cặp đôi rủ nhau thác loạn tập thể cực phê

  • #1
  • #2
  • 9.7K
    71%6
    Hai cặp đôi rủ nhau thác loạn tập thể cực phê, cuối tuần rủ nhau sang nhà chơi nhưng ngồi mãi thì cũng chán 4 người đã nghĩ ra trò để chơi cho đỡ buồn, ngồi bàn tính một lát thì 4 người đã nghĩ đến chuyện thác loạn tập thể với nhau, 4 người đưa nhau vào trong phòng rồi 4 người bắt đầu làm tình 2 người đàn ông còn đổi người yêu cho nhau để tìm cảm giác mới trong tình dục...