Không có tiền trả nợ chồng mang vợ đến cho chủ nợ địt

  • #1
  • #2
  • 84K
    71%100

    Không có tiền trả nợ chồng mang vợ đến cho chủ nợ địt, người đàn ông này vay tiền của một nhóm xã hội đen để làm ăn nhưng do không gặp thời nên đã thua lỗ hết, nợ số tiền quá lớn lãi lại cao người đàn ông này làm mãi mà không đủ trả tiền lãi không còn tâm trí làm ăn nữa người đàn ông này đã mang vợ đến thượng lượng với chủ nợ, thấy vợ của người đàn ông này rất xinh chủ nợ của anh ta đã đề nghị dùng tình dục thay tiền.