Lão quản lý già phang em nhân viên cửa hàng tiện lợi

  • #1
  • #2
  • 39K
    67%56
    Lão quản lý già phang em nhân viên cửa hàng tiện lợi, lão già này là quản lý của một cửa hàng tiện lợi rất lớn trong thành phố ở chỗ lão quản lý có một em nhân viên vô cùng xinh đẹp mà lão đã thích từ lâu, lão đã quyết tâm phải chén bằng được em nên thường để các đồng nghiệp khác của em về sớm khi cả tiệm chỉ còn lão và em nhân viên này thì lão bắt đầu gạ gẫm bằng những lời bẩn thỉu nhưng em nhân viên lại rất thích nghe.