Lão sếp già cưỡng bức vợ của nhân viên cấp dưới

  • #1
  • #2
  • 41.7K
    68%53
    Lão sếp già cưỡng bức vợ của nhân viên cấp dưới, chuyến công tác lần này lão sếp già đã cho cả cậu nhân viên cấp dưới và vợ của cậu ta đi, trong lúc ngồi ăn lão sếp đã nói với cậu nhân viên sẽ cân nhắc thăng chức cho cậu ta nếu cậu để cho lão địt vợ cậu, bị tiền và chức danh làm mờ mắt cậu nhân viên đã đồng ý với đề nghị của sếp gọi luôn vợ sang cho sếp địt, vợ của cậu cố chống cứ nhưng đã bị lão sếp già ghì chặt chân tay cưỡng bức.