Lừa em đồng nghiệp ở lại công ty rồi cưỡng hiếp

  • #1
  • #2
  • 49.8K
    73%94
    Lừa em đồng nghiệp ở lại công ty rồi cưỡng hiếp, thích em đồng nghiệp xinh đẹp từ lâu rồi nhưng tán tỉnh mãi mà em không đổ người đàn ông này không chịu được cảnh bị từ chối nên anh ta đã lên kế hoạch để cưỡng hiếp em đồng nghiệp xinh đẹp, tối hôm đó lấy lý do giải quyết nốt công việc người đàn ông này đã rủ được em ở lại công ty muộn nhân lúc em không để ý anh đã cho thuốc mê vào khăn rồi bịt miệng em, sau khi em đã hôn mê anh ta đã thực hiện ý đồ của mình.