Nam sinh số hưởng nện cô giáo và bạn cùng lớp

  • #1
  • #2
  • 29K
    61%41
    Nam sinh số hưởng nện cô giáo và bạn cùng lớp, thanh niên này cùng với một cô bạn cùng lớp nữa được giáo viên chủ nhiệm gọi xuống phòng riêng cứ tưởng là sẽ bị cô giáo chủ nhiệm trách mắng nam sinh này xuống phòng giáo viên chủ nhiệm thì ngồi rất khép nép, nhưng không như những gì thanh niên này đã nghĩ cô giáo chủ nhiệm dâm đãng gọi 2 người xuống đây để địt nhau vì cô chủ nhiệm và cô bạn cùng lớp thích thanh niên này từ lâu rồi.