Nện 2 con bạn thân xinh đẹp đang mải chơi game

  • #1
  • #2
  • 19K
    63%20
    Nện 2 con bạn thân xinh đẹp đang mải chơi game, rủ 2 con bạn thân sang nhà chơi nhưng 2 con bạn thân vừa nhìn thấy máy chơi game của tôi đã lao ngay vào chơi mà không để ý gì đến xung quanh cả, gọi 2 đứa nó sang chơi cùng cho đỡ buồn mà 2 đứa nó bỏ tôi 1 mình, thấy 2 con bạn thân mải mê quá tôi kéo quần xuống ra dí cặc vào miệng 1 trong 2 con bạn thân thì bất ngờ nó ngậm lấy cặc tôi vừa bú vừa chơi game...