Nện người yêu dâm đãng của thằng bạn thân

  • #1
  • #2
  • 27.1K
    65%38
    Nện người yêu dâm đãng của thằng bạn thân, sang nhà thằng bạn thân chơi mà không báo trước đến nơi mới biết thằng bạn thân đi vắng chỉ có mỗi người yêu của nó ở nhà, đến đây rồi chưa muốn về nên tôi đã vào ngồi nói chuyện với người yêu của thằng bạn thân, đang nói chuyện vui vẻ thì người yêu của thằng bạn thân lại nhắc đến chuyện tình dục làm tôi lại phải chiều chuộng người yêu của thằng bạn thân.