Người phụ nữ dâm đãng dùng lồn để trả tiền nhà

  • #1
  • #2
  • 48.4K
    52%54
    Người phụ nữ dâm đãng dùng lồn để trả tiền nhà, đến ngày trả tiền nhà nhưng không có tiền trả người phụ nữ này bị chủ nhà sang tận nhà để nhắc trả tiền, trong túi không có một đồng lại vừa bị đuổi việc không còn khả năng trả tiền nhà nữa người phụ nữ này đã tìm cách để không bị đuổi ra đường, biết anh chủ nhà là một người rất mê gái nên người phụ nữ này đã đề nghị dùng lồn để thay tiền...