Nữ thư ký xinh đẹp đến nhà riêng của sếp làm việc

  • #1
  • #2
  • 69.9K
    66%109
    Nữ thư ký xinh đẹp đến nhà riêng của sếp làm việc, nữ thư ký xinh đẹp trên công ty vì chưa giải quyết xong công việc của mình nên khi tan làm phải đến nhà của sếp để giải quyết nốt công việc, ngồi làm việc được một lát thì nữ thư ký được sếp kêu vào phòng không cần phải làm việc nữa mà vào phục vụ tình dục anh ta, đang lười nên em thư ký xinh đẹp kia đi theo tiếng gọi của sếp luôn.