Pháp danh của bần tăng là Thích Chơi Gái

  • #1
  • #2
  • 82.2K
    64%109
    Pháp danh của bần tăng là Thích Chơi Gái, nhà sư này được mời đến để làm lễ cho một nữ gia chủ rất xinh đẹp gặp nhà sư mà nữ gia chủ này ăn mặc rất thiếu vải em nó mặc mỗi một chiếc xiêm y mỏng tanh có thể nhìn thấy đầu vú của em, trong lúc nhà sư đang chắp tay cầu khấn để làm lễ nữ gia chủ này liên tục gạ tình nhà sư, nữ gia chủ dâm đãng sờ cặc nhà sư thấy nhà sư không có phản ứng gì nữ gia chủ đã đẩy nhà sư nằm xuống để thổi kèn.