Rủ cô bạn cùng lớp đi uống rượu, để em uống say rồi đưa em vào nhà nghỉ

  • #1
  • #2
  • 57.5K
    73%60
    Rủ cô bạn cùng lớp đi uống rượu, để em uống say rồi đưa em vào nhà nghỉ, chơi khá thân với một cô bạn cực kỳ xinh đẹp thanh niên này thường xuyên rủ em đi uống rượu muộn mới về, nhậu với bạn của mình mấy lần rồi lần nào em cũng nhậu say ngủ luôn tại chỗ biết tính bạn mình lần này cậu nam sinh đã không đưa bạn về nhà mà đưa em vào nhà nghỉ gần đó nhân lúc em vẫn đang say địt vào cái lồn cực đẹp của em.