Sếp đến nhà vụng trộm với vợ của cấp dưới

  • #1
  • #2
  • 32.2K
    67%36
    Sếp đến nhà vụng trộm với vợ của cấp dưới, nam nhân viên có một người vợ khá xinh đẹp trong một lần mời sếp đến nhà chơi người đàn ông này đã tạo cơ hội cho sếp gặp vợ mình, lão sếp dê già vừa nhìn thấy vợ của người đàn ông này đã lập tức có tình cảm luôn kể từ sau hôm đó sếp đã thăng chức cho người đàn ông rồi giao rất nhiều việc cho anh ta, trong thời gian anh ta bận bịu làm việc lão sếp đã đến nhà và địt vợ của anh ta.