Thanh niên bắt cóc người phụ nữ giàu có về nhà hiếp dâm

  • #1
  • #2
  • 41.2K
    65%37
    Thanh niên bắt cóc người phụ nữ giàu có về nhà hiếp dâm, thanh niên này gặp được một người phụ nữ giàu có vô cùng gợi cảm thanh niên này thích người phụ nữ đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong đầu thanh niên này đã có ý định đen tối thanh niên này lén đi theo người phụ nữ đó đến một hẻm nhỏ không có người thanh niên này đã bắt cóc người phụ nữ đó về nhà để cưỡng hiếp.