Thầy phong thuỷ lừa tình thiếu nữ hàng múp

  • #1
  • #2
  • 74.9K
    61%143
    Thầy phong thuỷ lừa tình thiếu nữ hàng múp, dạo này cảm thấy làm ăn không được thuận lợi lắm em teen này đã mời 1 thầy phong thuỷ đến nhà xem giúp, thầy phong thuỷ mới nhìn thấy em trong đầu đã nghĩ ra kế hoạch để địt em rồi, đến nhà em thầy phong thuỷ nói nhà em rất xấu bảo em đi tắm rửa sạch sẽ nằm khoả thân trên giường để chuẩn bị làm lễ, em rất tin lời thầy phong thuỷ răm rắp nghe theo không biết rằng mình đã bị lừa.