Thợ sửa ống nước chịch nữ chủ nhà vắng chồng

  • #1
  • #2
  • 104.7K
    68%120
    Thợ sửa ống nước chịch nữ chủ nhà vắng chồng, anh thợ sửa ống nước được gọi đến sửa cho một người phụ nữ đang vắng chồng sau khi hoàn thành công việc của mình anh thợ sửa ống nước được em chủ nhà mời uống nước, sau khi nước nôi xong em chủ nhà không có tiền trả nên đã đề nghị dùng tình để trả công cho anh thợ sửa ống nước, nhìn em xinh thế này tội gì anh thợ sửa ống nước từ chối.